top of page

De stad van de toekomst

Adaptief, leefbaar en logistiek-vriendelijk

Welkom bij de toekomstvisie van PostNL, Coding the Curbs, Prime Vision en IMOSS. Door de stad adaptief en slim in te richten, kunnen we flexibeler omgaan met de beschikbare ruimte.

Scroll down.png

Leven in de stad
Front-stage versus back-stage

Steden worden drukker. Er wonen meer mensen die zich vaker verplaatsen, op nieuwe manieren. We leven in een 'on-demand' wereld waarin we er aan gewend zijn dat er snel wordt geleverd tot aan de voordeur. Op de stoep en straat barst de strijd om de vierkante meter los. Deze botsingen aan de voorkant, zorgen voor grote druk aan de achterkant. We hebben nieuwe oplossingen nodig. De stedelijke logistiek moet opnieuw worden uitgevonden. Wat is de ideale stad van de toekomst waarbij ’front-stage’ en ‘back-stage’ naadloos in elkaar overgaan?

Dagelijkse logistieke stromen in een wijk met 3000 woningen

10

bestelauto's brengen zo'n 400 pakketten rond

20

voertuigen bezorgen boodschappen

100

servicebusjes van dienst- en zorgverleners

250

bezorgers leveren maaltijden aan huis

15

voertuigen bevoorraden supermarkten

Adaptief inrichten van de stad

Door de stad adaptief en slim in te richten, kunnen we flexibeler omgaan met de beschikbare ruimte. De stad wordt een kameleon en past zich voortdurend aan aan veranderend gebruik in de stad. Door de integratie tussen de fysieke stad en nieuwe digitale technologie bestaan wonen, werken, recreëren, consumeren en logistiek niet naast elkaar, maar versterken ze elkaar. Elke straat heeft zijn eigen DNA met specifieke uitdagingen. De stad van de toekomst houdt daar rekening mee.

Stel je voor dat
Iedere plek op straat een laad- en losplek of een terras kan zijn

Dat dezelfde plek op straat gebruikt kan worden als parkeerplaats, laad- en losplaats, uitbreiding van een terras of om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Afhankelijk van de veranderende behoeften van gebruikers op verschillende tijdstippen ‘programmeren’ we de functie van een plek. Het gebruik kan variëren gedurende een dag, maar de dagen van de week kunnen ook een ander profiel hebben. Zelfs in verschillende seizoenen zal het gebruik anders zijn.

De gebruikte beelden zijn een vertaling van het masterplan Wagenwerkplaats en vormen geen deeluitwerking van de Wagenwerkplaats-Oost. De uiteindelijke uitwerking kan dan ook anders zijn.

CTC_no_logo24.JPG

Demo van Smart Loading Zone

In het tweede kwartaal van 2021 zal een live demo worden georganiseerd op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. We testen daarin een use-case rondom meervoudig ruimtegebruik en adaptieve logistiek. Dit doen wij in samenwerking met lokale ondernemers en bewoners. We richten een ‘Smart Loading Zone’ in. Gedurende de demo kunnen logistieke vervoerders een tijdslot boeken voor hun levering en zo gebruik maken van een virtuele laad-en losplek. Op andere tijdstippen wordt de plek vrijgegeven voor ander gebruik zoals recreatie of parkeren. De Demo wordt nu verder ontwikkeld, meer informatie volgt snel. 

21dd0d_0f0c6b72d47d411fb35fb7337475025f_

De stad als kameleon

Nu vormt de fysieke inrichting van de stad vaak de beperkende factor en passen gebruikers zich aan.  Onze visie: richt de fysieke ruimte zo in dat deze kwaliteit toevoegt voor bewoner, winkelier, consument, vervoerder en gemeente; aan de voor én achterkant. Door adaptief in te spelen op veranderende behoeften maken we beter gebruik van de beschikbare ruimte in de stad. Zo wordt de stad logistiek-vriendelijk en krijgen vervoerders de toegang die zij nodig hebben om de stad en haar gebruikers te bedienen. Hoe we dat precies voor ons zien?

Partnership vanuit verschillende expertises

Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking tussen PostNL, IMOSS, Primevision en Coding the Curbs. Vanuit de verschillende expertises kijken wij naar de ontwikkelingen van de stad en ontstaat een kruisbestuiving van ideeën en initiatieven.

Meer over ons ›

postnl.png
CTC logo.png
Primevision.png
Imoss.png
Plankaart masterplan WWP-01.jpg

Casus: 
Wagenwerkplaats
-Oost

Om de visie tot leven te brengen kijken we naar de Wagenwerkplaats-oost. De Wagenwerkplaats is een gebied in transitie: met eigen identiteit, maar ook veel diversiteit. Traditionele eengezinswoningen maken plaats voor circa 500 stadswoningen die passen in een milieu met hoge dichtheid. In deze casus brengen we onze visie op de adaptieve stad tot leven.

bottom of page