top of page

Wagenwerkplaats-Oost: Waar onze visie tot leven komt

Wij brengen onze visie tot leven op de Wagenwerkplaats - Oost; een te her ontwikkelen gebied naast de spoorzone in Amersfoort. Met als uitgangspunt het ´1000 x 1 principe´: want wanneer een kleine oplossing zich 1000x laat toepassen, dan vindt er een verandering plaats. Zo komen we met elkaar van een straat van de toekomst, naar stad van de toekomst naar een land klaar voor de toekomst. The future of the future.

Drone beelden © IMOSS

Een huiskamer ensuite

De Wagenwerkplaats heeft een eigen identiteit en veel diversiteit. Er komen circa 500 woningen met een industrieel karakter passend bij de spoorzone, naar voorbeeld van Hamburg, Kopenhagen en het Amsterdamse IJburg. Het merendeel van de woningen bestaat uit compacte stadsblokken met een semi-openbare binnentuin of ruimte. De Wagenwerkplaats is een echte huiskamer ensuite, aanvullend op de binnenstad van Amersfoort en het Soesterkwartier. 

 

De Wagenwerkplaats-Oost wordt een groen, klimaatadaptief gebied waar interactie en ontmoeting wordt gestimuleerd. Het gebied wordt autoluw ingericht; voetgangers en fietsers voor. De openbare ruimte wordt hierdoor uitnodigend om te verblijven, bewegen en sporten. Ook levert deze autoluwe inrichting ruimte op voor een hittebestendige en klimaatadaptieve inrichting. 

 

Op de Wagenwerkplaats bestaan wonen, werken, recreëren, consumeren en logistiek niet naast elkaar, maar versterken deze elkaar. Het wordt een wijk zonder capaciteitsproblemen op het wegdek, waar (logistieke) stromingen elkaar niet in de weg te zitten.

Omgeving - visie-01.jpg
Website pakketbezorging klein_Tekengebie

De gebruikte beelden zijn een vertaling van het masterplan Wagenwerkplaats en vormen geen deeluitwerking van de Wagenwerkplaats-Oost. De uiteindelijke uitwerking kan dan ook anders zijn.

Waar mensen zijn, zijn spullen

Op de Wagenwerkplaats wordt door circa 700 bewoners een open maatschappij gecreëerd die streeft naar ‘van bezit naar gebruik’. De toekomstige bewoners zijn ambitieus, daadkrachtig en avontuurlijk, en denken graag na over de invulling van hun eigen woonomgeving. Ze omarmen technologie die de groene ambities van de wijk en de bewoners ondersteunt. 

De vraag is nu, hoe willen en kunnen de bewoners van de wagenwerkplaats optimaal wonen, werken, recreëren en consumeren? En hoe zorgen we ervoor dat ondernemers hun voorraden geleverd kunnen krijgen? Wat is dan de rol van (duurzame) logistiek hierin? Want voorop staat; waar mensen zijn, zijn spullen.

Verwachtte leveringen op de Wagenwerkplaats

850

pakketten geleverd per maand

622

pakketten direct aan huis bezorgd

100

pakketten bij afhaalpunt bezorgd

37

pakketkluizen voor flexibele bezorgmomenten

In de praktijk

De inrichting van de Wagenwerkplaats-Oost is erop gericht om zo makkelijk mogelijk met de fiets en te voet van en naar het station te bewegen. MaaS (Mobility as a Service) wordt conform het Amersfoortse beleid in wording toegepast op de Wagenwerkplaats. Hierbij kan gedacht worden aan deelmobiliteit, fietsvoorzieningen, en een aangepast parkeerregime. Om dit te realiseren wordt gekeken naar het gebruik van een integrale en centrale hub aan de stationszijde van het gebied. Deze hub wordt naast P&R-voorziening ook gebruikt voor opslag en bezorging van pakketten, gebruik van deelmobiliteit, het opladen van elektrische vervoersmiddelen en zelfs als ontmoetingspunt voor bewoners. 

 

Een adaptieve inrichting van de openbare ruimte op de Wagenwerkplaats-oost draagt bij aan de eerder genoemde ambities. Door eenzelfde plek voor verschillende gebruiken in te richten kan effectiever met de beperkte openbare ruimte om worden gegaan. Dit betekent dat ‘s ochtends vroeg bevoorrading plaats kan vinden, dat er daarna ruimte is voor fietsers onderweg naar school of werk, en dat er vervolgens een wandel- en zitplek ontstaat voor de buurt. En dit alles zonder extra ruimte nodig te hebben!

Group 7.jpg
Group.jpg
bottom of page