top of page
pexels-adrien-olichon-3884477.jpg

Adaptieve stad uitgelegd

Door de stad adaptief en slim in te richten, kunnen we flexibeler omgaan met de beschikbare ruimte. De stad wordt een kameleon en past zich voortdurend aan aan veranderend gebruik in de stad.

De stad als kameleon

Steden zijn verzamelplaatsen van mensen, bedrijven, functies en activiteiten. Logistiek als ‘activiteit’ in de stad wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien. Zowel gebiedsontwikkelaars als overheden missen de tools om logistiek op de juiste manier in te passen in stedelijke planvorming. Woorden als goederenvervoer of pakkettendistributie ontbreken daarom vaak in (her-)ontwikkelplannen. Dit roept vragen op als: hoe gaan al deze bewoners hun pakketjes en maaltijdboxen zo duurzaam en overlast-arm mogelijk ontvangen? En hoe gaat alle retail en horeca stil, schoon en veilig beleverd worden? Kortom, op welke wijze wordt duurzame logistiek een integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling binnen een autoluwe en schone omgeving?

 

Wij zien 3 oplossingsrichtingen die, gezamenlijk, bijdragen aan een stad die adaptiever is en zich als een kameleon kan aanpassen aan de veranderende behoeften van haar gebruikers.

Slim en autonoom

Denk je aan de toekomst, dan denk je aan technologie. Digitalisering is natuurlijk al jaren een belangrijke driver voor innovatie, maar het einde is nog niet bereikt.  Door de verschillende bouwstenen van onze leefomgeving te verbinden, wordt de omgeving niet alleen slim, maar draagt deze bij aan een nog veel belangrijker netwerk dan het wegennetwerk van een stad:  een datanetwerk (internet of things). Een slimme, of op termijn zelfsturende, stad biedt nieuwe kansen.

 

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden in het verkeer, waar we nu nog regelmatig voor niets staan te wachten voor een stoplicht of we eindeloos zoeken naar een parkeerplaats. Ook op het gebied van de stadse logistiek zijn er vele mogelijke  voordelen, zoals het ophalen van je pakket in een onbemand zelfservicepunt, dankzij computer vision technologie. Bovendien zien we een forse toename van robotisering die pakketten aan huis kunnen leveren of pakketten kunnen sorteren.

PostNL_Stadslogistiek_selectie_5372.jpg
3D winter 2 icoontjes.jpg

De gebruikte beelden zijn een vertaling van het masterplan Wagenwerkplaats en vormen geen deeluitwerking van de Wagenwerkplaats-Oost. De uiteindelijke uitwerking kan dan ook anders zijn.

Meervoudig ruimtegebruik

Het digitaliseren van straten, buurten en wijken biedt kansen om de ruimte in de stad slimmer te  gebruiken. Door de openbare ruimte digitaal te programmeren kunnen meerdere functies worden toegekend aan dezelfde ruimte. Zo kunnen we in bestaande stedelijke gebieden door slimme interventies de beschikbare ruimte beter gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verdubbelen van voetgangersgebieden in het weekend door straten tijdelijk autoluw te maken, meer plek toewijzen aan laden en lossen voor logistiek, of het aanwijzen van parkeerplaatsen voor uitbreiding van een horeca terras als de zon schijnt. 

 

Dit principe is niet helemaal nieuw; venstertijden worden al langer ingezet om flexibel met ruimte om te kunnen gaan, bijvoorbeeld met behulp van borden en inzinkbare palen. Het grote voordeel van deze ontwikkeling is dat we het nu digitaal programmeren. Daardoor kunnen we real-time bijsturen en zijn er minder fysieke interventies en afbakeningen in de straat nodig. Voor nieuwe te (her-)ontwikkelen gebieden biedt het zelfs kansen voor een nieuwe benadering van ruimtelijk ontwerp.

Nieuw ruimtelijk ontwerp

Bij het ontwerpen van stedelijke ruimte wordt vaak gedacht aan het boven of naast elkaar plaatsen van functies. Dit betekent dat voor elke soort ruimtegebruik meer fysieke ruimte nodig is. Beperkte ruimte is een terugkerend probleem in ruimtelijke ontwerpen in Nederland. Veranderend ruimtelijk ontwerp is hier een goede oplossing voor. Door eenzelfde plek zo te ontwerpen dat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, wordt een nieuw soort openbare ruimte gecreëerd, passend bij de stad van de toekomst en haar gebruikers. 

 

Het gebruik van een ruimte kan afhankelijk zijn van de dag in de week, het tijdstip, het jaargetijde of het weer. Een straat kan wanneer het regent bijvoorbeeld open gezet worden voor gemotoriseerd verkeer en dicht gezet worden wanneer het zonnig is. Hierdoor kan de straat gebruikt worden als sport- speel- en ontmoetingsplek wanneer het weer het toestaat, en kan men de auto pakken als het regent.

Group 7.jpg
bottom of page