top of page

Over ons

Partnership vanuit verschillende expertises

Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking tussen PostNL, IMOSS, Primevision en Coding the Curbs. Samen ontwikkelen we een integrale visie op een toekomstbestendige stad waarin logistiek een vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de planontwikkeling. In deze visie bestaan wonen, recreëren, consumeren en logistiek niet naast elkaar, maar versterken deze elkaar. Hier betrekken we ook de bewoners van Amersfoort/ de Wagenwerkplaats bij. Zij zijn immers een zeer belangrijke stakeholder in de stad van de toekomst.

postnl.png

PostNL

Twee jaar geleden heeft PostNL Duurzaamheid een visie ontwikkeld op de stad richting het jaar 2025 t.a.v. autoluw en Zero Emissie (ZE) beleid en uitvoering. Deze visie is landelijk geadopteerd door overheden, beleidsmakers, (brancheorganisaties en kennisinstellingen. Dit jaar zijn we bezig met het ontwikkelen van een visie op de Stad van de Toekomst. Want ook in de toekomst geldt, waar mensen zijn, zijn spullen. Specifiek kijken we naar hoe de logistieke stromen zich ontwikkelen en ontplooien in de stad van de toekomst en hoe ‘adaptiviteit’ een rol speelt bij de succesvolle inrichting hiervan. Er wordt op dit moment ontzettend veel geïnvesteerd in nieuwbouw en herontwikkeling. Wij hebben onszelf de vraag gesteld: wat kunnen gemeenten, stakeholders en landelijke overheden nú al doen om adaptieve concepten t.a.v. openbare ruimten in de toekomst te laten slagen?

343_PostNL_Zero Emission_09.jpg
FOTO_Jorick van Dam.jpeg

Jorick van Dam

Projectmanager Duurzaamheid

Pakketten Benelux

CTC_DigitalStreets_centeredlogo.jpg
FOTO_MartijnPater.webp

Martijn Pater

Founder Coding the Curbs

CTC logo.png

Coding the Curbs

Coding the Curbs is een initiatief van Fronteer; een creatief strategiebureau uit Amsterdam en leider in co-creatie en innovatie, en The Future Mobility Network; Advies en realisatiebureau uit Delft, specialist in toekomstige mobiliteits-oplossingen. Coding the Curbs is een smart mobility startup gespecialiseerd in meervoudig ruimtegebruik. Door een digitale laag over de fysieke infrastructuur te leggen stomen wij de stad klaar voor de toekomst. We programmeren de fysieke ruimte, zodat we het gebruik ervan kunnen aanpassen naar behoeften van gebruikers op verschillende tijdstippen, dagen en seizoenen. Zo zorgen we voor optimaal gebruik van de ruimte. Met deze visie helpen we progressieve denkers en doeners die de wereld beter willen maken een stap op weg. We bieden ze graag de handvaten om zelf aan de slag te gaan met adaptief ruimtegebruik in de stad van de toekomst.

Primevision.png

Prime Vision

Prime Vision is marktleider in Computer Vision Integration in de wereldwijde logistieke markt voor post, pakketdienst, e-commerce en luchthavens.  Met bewezen oplossingen in Sorteerbeslissingssystemen, OCR, Barcode Lezen, Videocodering en Robotica, helpen wij om de goederenstroom in sorteeroperaties te verbeteren en efficiënter, flexibeler en voorspelbaarder te maken. We passen de beste technologieën toe met behulp van machine vision, herkenning en identificatie, AI en deep learning, en zijn in staat om onze oplossingen naadloos en veilig in een bedrijf te integreren. Ongeacht bestaande hardware- en softwareplatforms. Allemaal ondersteund met 24/7 Services voor de continuïteit van bedrijfskritische processen.

How-we-help-optimized.jpeg
FOTO_FleurBaars.jpeg

Fleur Baars

Key Account Director &
ead IT Service Management

IMOSS-header.png
FOTO_JoramvanOtterloo.jpeg

Joram van Otterloo

Partner en stedenbouwkundige

Imoss.png

IMOSS

IMOSS gelooft dat de veranderende wereld kansen biedt voor het creëren van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

IMOSS is een integraal ontwerp- en adviesbureau op het gebied van stedenbouw, landschap en buitenruimte. Wij ontwikkelen op elk schaalniveau hoogwaardige ruimtelijke plannen in samenhang met een realisatie- of ontwikkelings- strategie. Wij richten ons als bureau op complexe ruimtelijke vraagstukken waarbij het de opgave is om met meerdere partijen tot een gedragen, ruimtelijke visie te komen, samenwerken vormt daar een belangrijk onderdeel van. Het kernteam van IMOSS telt momenteel ca. 20 allround adviseurs/ontwerpers. Het bureau staat onder leiding van Serge Vonk, Joram van Otterloo en Tijl Hekking. Een opgave benaderen wij vanuit een aantal basislagen, waaraan wij vervolgens onze eigen laag (of lagen) aan toevoegen. De belangrijkste lagen zijn, de Genius Loci, De gebruiker en het maken van verbindingen. Deze lagen werken door de schalen heen, borgen de samenhang en maken al onze plannen en visies toekomstbestendig.

bottom of page